znak nh znak sdh

SDH Nové Hrady

silueta hasičů

Činnost SDH

Představení opravené CAS 25 - 1. května 2015 2015-05-09 21:40:47

V pátek 1.5. SDH Nové Hrady a Obec Nové Hrady představily veřejnosti nově opravenou hasičskou cisternu CAS 25 RTHP. Přijeli se podívat i dobrovolní hasiči z Proseče a velitel hasičské stanice ve Vysokém Mýtě npor. Milan Vincenc Dis. Pozvání přijal i pan Zatloukal z Olomouce, který se podílel na zdárném dokončení oprav. Členové SDH Nové Hrady odpracovali v roce 2015 celkem 79 brigádnických hodin na dodělávkách a úpravách cisterny. Na slavnostním představení vozidla pan starosta vyzdvihl nezištnou práci dobrovolných hasičů a poděkoval SDH za vzájemnou dobrou spolupráci. V rámci této slavnostní příležitosti předal vyznamenání za aktivní práci v JSDH obce III. stupně dvěma členům JSDH obce Nové Hrady. Velitel jednotky v krátkosti představil technické řešení úprav a modernizace nástavby hasičské cisterny. Všem přítomným se vozidlo moc líbilo a nejvíce nadšené byly hlavně děti.

ID příspěvku: 48

Autor: Makes