znak nh znak sdh

SDH Nové Hrady

silueta hasičů

Historie sboru

V březnu roku 1883 vznikla mezi občany Novohradskými myšlenka na založení sboru dobrovolných hasičů. Myšlenka se rychle rozšířila i do okolních obcí a tak 3. května roku 1883 byl založen sbor dobrovolných hasičů pro Nové Hrady a okolí za účasti obcí Nové Hrady, Mokrá Lhota a Podhořany. 20. května roku 1883 k založenému sboru přistoupila ještě obec Chotovice. Proto se zde dnes scházíme, abychom oslavili 130. výročí založení hasičského sboru v Nových Hradech.